โปรโมชั่น

โปรโมชั่น YLG Futures

โปรโมชั่น YLG Futures  ที่ให้คุณได้มากกว่าใคร
” จ่ายถูกกว่า  เทรดคุ้มกว่า ตั้งแต่สัญญาแรก”

1. เมื่อสะสมครบ 100 คะแนน

บัตรกำนัล Gloria Jeans Coffee  มูลค่า 200 บาท

2. เมื่อสะสมครบ 200 คะแนน

บัตรกำนัล เซ็นทรัล มูลค่า 300 บาท

3. เมื่อสะสมครบ 500 คะแนน

รับบัตรรับประทานอาหาร OISHI มูลค่า 1,000 บาท

4. เมื่อสะสมครบ 3,000 คะแนน

รับลำโพง Bluetooth JBL มูลค่า 6,000 บาท

5. เมื่อสะสมครบ 6,000 คะแนน

รับบัตรที่พักโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต มูลค่า 12,000 บาท

6. เมื่อสะสมครบ 7,000 คะแนน

เครื่องสำอาค์ SKII มูลค่า 12,500 บาท

7. เมื่อสะสมครบ 13,000 คะแนน

รับ IPAD รุ่น Air 2 Cellular 128 GB  มูลค่า 23,000 บาท

8. เมื่อสะสมครบ 18,000 คะแนน

รับ I Phone 7 Plus 128 GB  มูลค่า 35,500 บาท

9. เมื่อสะสมครบ 40,000 คะแนน

รับ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ปารีส 

มูลค่า 80,000 บาท

เงื่อนไข :
 1. ค่าคอมมิชชั่นทุกๆ 100 บาท คิดเป็น 1 แต้ม

2. ลูกค้าที่ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามมูลค้า

สินค้าและหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

3. ระยะเวลากำหนด 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2560

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า

รวมทั้ง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า