โปรโมชั่น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ GOLD-D FUTURES

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสามารถรับมอบและส่งมอบทองคำได้จริง โดยมีสินค้าอ้างอิงคือ
ทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.99% ซื้อขายเป็นหน่วยเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อทองคำน้ำหนัก 1 ทรอยออนซ์ (แต่วางหลักประกันและชำระราคาเป็นเงินบาท)
และ 1 สัญญามีขนาดเท่ากับทองคำน้ำหนัก 100 กรัม ซึ่งเรียกว่า GOLD-D FUTURES นั้น จึงเปิดให้นักลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนได้ตั้งแต่ในวันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
พร้อมขยายเวลา เทรดทองคำล่วงหน้า ถึงเที่ยงคืน

อัตราค่าธรรมเนียมนายหน้า Gold-D

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999