โปรโมชั่น

โปรโมชั่น YLG TOP UP

โปรโมชั่นร่วมรายการกับ TFEX
ต่อที่ 1 ร่วมรายการรับรางวัลจาก TFEX
– ซื้อขาย Gold-D และ Gold Futures สะสมคะแนน ทุกๆ 20 คะแนน ในแต่ละบัญชี
รับ Gift Voucher มูลค่า 100 บาท จำนวน 5,000 ใบรวมทั้งโครงการมูลค่า 500,000 บาท

หลักเกณฑ์การให้คะแนน
– ซื้อขาย Gold-D 1 สัญญา รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
– ซื้อขาย 10 Baht Gold Futures 1 สัญญา รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
– ซื้อขาย 50 Baht Gold Futures 1 สัญญา รับคะแนนสะสม 5 คะแนน

ต่อที่ 2 YLG TOP UP
– รับเพิ่ม… ! บัตรกำนันมูลค่า 100 บาท  จาก YLG

เงื่อนไข
1. Gold-D และ Gold Futures เพื่อสะสมคะแนนทุกๆ 20 คะแนน ในแต่ละบัญชีมอบ Gift Voucher มูลค่า 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 900 บาท/ท่าน
2. ลูกค้าที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% เป็นเงินสด
3. นับรวมทั้งด้านซื้อและด้านขาย (ไม่นับการซื้อขาย Block Trade)

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999