ประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุด วันปิยมหาราช

เนื่องจากวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 ตรงกับวันปิยมหาราช เป็นวันหยุดธนาคาร
ทางบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

ปิดทำการ

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999