ประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัท วายแอลจี ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในโครงการ “YLG มอบกอด ส่งอุ่น ต้านภัยหนาว”

กลุ่มบริษัท วายแอลจี ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในโครงการ “YLG มอบกอด ส่งอุ่น ต้านภัยหนาว”
แก่ผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่  โดย ณ ตอนนี้ผ้าห่มจำนวนทั้งสิ้น 1,500 ผืน
ได้ถูกส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณในความมีน้ำใจของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ในโอกาสใกล้วันขึ้นปีใหม่ทางคณะผู้บริหารและพนักงาน YLG 
ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่ง

แกลอรี่