News

บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่เปิดซื้อขาย RSS3D Futures

  ด้วยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ (TFEX) จะเปิดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่กำหนดให้ชำระราคาแบบส่งมอบ/รับมอบสินค้าจริงเท่านั้น (Physical Delivery) และจะเริ่มซื้อขาย ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยจะใช้ตัวย่อว่า RSS3D แต่ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายในการชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ เงินสดเท่านั้น (Cash Settlement) บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิไม่เปิดซื้อขาย RSS3D Futures โดยลูกค้าสามารถซื้อขาย RSS3 Futures ตัวปัจจุบันได้ตามปกติ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ : 02-687-9999

ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ทางกลุ่มบริษัทวายแอลจี ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมกันบริจาคเงินทุนสำหรับซื้อถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ราคาถุงละ 600 บาท โดยสิ่งของที่จำเป็นที่จะถูกแพ๊คลงถุงยังชีพ มีดังนี้ 1.ข้าวหอมกระป๋อง 2.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 3.ปลากระป๋อง 4.เครื่องดื่มช็อกโกแลตผงปรุงสําเร็จรูป 5.น้ำดื่ม 6.ไฟฉายพร้อมถ่าน 7.เทียนไข 8.ไฟแช็ก 9.โลชั่นทากันยุง 10. ยาชุดสามัญประจําบ้าน 11.ยาแก้น้ำกัดเท้า 12.เกลือไอโอดีน 13.ถุงดำใหญ่และเล็ก 14.ผ้าอนามัย ช่องทางการรับริจาค 1. ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงในการบริจาคแก่พนักงานขายได้โดยตรง 2. ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร เบอร์ติดต่อ 02-687- 9999 ต่อ 4148,4115 3. ช่องทางการโอนเงินบริจาค ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “สานรักสานน้ำใจกับ YLG” เลขที่บัญชี 789-2- 20532-3 สอบถามรายละเอียดเพิ่เติม Line ID : @ylgbullion โทร : 02 687 9888 ** ทางกลุ่มบริษัทวายแอลจีขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ร่วมบริจาค

บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่เปิดซื้อขาย RSS3D Futures

  ด้วยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ (TFEX) จะเปิดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่กำหนดให้ชำระราคาแบบส่งมอบ/รับมอบสินค้าจริงเท่านั้น (Physical Delivery) และจะเริ่มซื้อขาย ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยจะใช้ตัวย่อว่า RSS3D แต่ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายในการชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ เงินสดเท่านั้น (Cash Settlement) บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิไม่เปิดซื้อขาย RSS3D Futures โดยลูกค้าสามารถซื้อขาย RSS3 Futures ตัวปัจจุบันได้ตามปกติ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ : 02-687-9999

ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ทางกลุ่มบริษัทวายแอลจี ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมกันบริจาคเงินทุนสำหรับซื้อถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ราคาถุงละ 600 บาท โดยสิ่งของที่จำเป็นที่จะถูกแพ๊คลงถุงยังชีพ มีดังนี้ 1.ข้าวหอมกระป๋อง 2.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 3.ปลากระป๋อง 4.เครื่องดื่มช็อกโกแลตผงปรุงสําเร็จรูป 5.น้ำดื่ม 6.ไฟฉายพร้อมถ่าน 7.เทียนไข 8.ไฟแช็ก 9.โลชั่นทากันยุง 10. ยาชุดสามัญประจําบ้าน 11.ยาแก้น้ำกัดเท้า 12.เกลือไอโอดีน 13.ถุงดำใหญ่และเล็ก 14.ผ้าอนามัย ช่องทางการรับริจาค 1. ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงในการบริจาคแก่พนักงานขายได้โดยตรง 2. ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร เบอร์ติดต่อ 02-687- 9999 ต่อ 4148,4115 3. ช่องทางการโอนเงินบริจาค ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “สานรักสานน้ำใจกับ YLG” เลขที่บัญชี 789-2- 20532-3 สอบถามรายละเอียดเพิ่เติม Line ID : @ylgbullion โทร : 02 687 9888 ** ทางกลุ่มบริษัทวายแอลจีขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ร่วมบริจาค

View-worthy Analysis Report

เDive deep into everything
you need to know with help from our professionals

Read More