งานสัมมนา

ร่วมรับฟังเสวนา “Technical talk part 3 (Gold Futures)”

หัวข้อการบรรยาย  Gold Futures

  • Technical trading
  • Money management
  • Technical case study

วิทยากร: YLG Bullion & Futures Co., Ltd.

คุณกัมปนาท รอบคอบ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร)

คุณกันตนรินทร์ ดิลกสัมพันธุ์ (นักทุนอิสระ)

ลงทะเบียนคลิก

วันที่ :  2 พฤจิกายน 2560
เวลา : 18.00 – 19.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคาร B อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999

สำรองที่นั่งโทร :

วิทยากร

คุณกัมปนาท รอบคอบ