งานสัมมนา

Episode 1 “The Fundamentals” หัวข้อ Derivatives Professional Trader Series หรือ ” การเทรดอนุพันธ์อย่างมืออาชีพ “

Episode 1: “The Fundamentals”
หัวข้อ “Derivatives Professional Trader Series” หรือ “การเทรดอนุพันธ์อย่างมืออาชีพ”
เป็นการปพื้นฐานทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงผลตอบแทน เครื่องมือในการตัดสินใจ การวางกลยุทธ์ในการลงทุนและการจัดการเงินในการลงทนุอย่างมีประสิทธิภาพในการลงทุนเพื่อทำกำไรกับตลาดอนุพันธ์

ตอนที่ 1 :  ” พื้นฐาน “
วันที่ : วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
เวลา: 09:00 – 12:00 น.
สถานที่ : B601-602 ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยายโดย : คุณจิรสนิท ชิตประสงค์ 
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

ประสบการณ์ในตลาดอนุพันธ์ทั้งในและต่างประเทศเป็นระยะเวลาเกือบ20ปี
โดยผ่านการเป็นทั้งเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน เจ้าหน้าที่การตลาด Trader และผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์อนุพันธ์จากองค์กรณ์ระดับแถวหน้าของโลก เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทั้งที่มีการซื้อขายในตลาดและนอกตลาด ที่มีสินค้าอ้างอิงทั้งสินค้าโภคภัณฑ์และทางการเงิน

สนใจการลงทุนติดต่อ
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9999