ประชาสัมพันธ์

ประกาศ วันหยุดเนื่องจากเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2560

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

ปิดให้บริการ ซื้อ – ขาย

ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559  ถึง  วันที่ 3 มกราคม 2560

จะเปิดทำการตามปกติ ในวันพุธดี ที่ 4  มกราคม 2560