ประชาสัมพันธ์

ถอดสูท วายแอลจี รุ่น 2 ขยายธุรกิจทองสู่ออนไลน์

ถอดสูทวันนี้ จะพาไปรู้จักกับซีอีโอหญิง ทายาทรุ่นที่ 2 คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ ของธุรกิจค้าทองคำ
“วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส” เธอต้องสวมหมวก 2 ใบพร้อมๆ กันในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
และ คุณแม่มือใหม่ จึงต้องบริหารชีวิตให้สมดุล