ประชาสัมพันธ์

ชาว YLG ร่วมแรงร่วมใจแพ๊คถุงยังชีพ ช่วยน้ำท่วม

ภาพบรรยากาศ ชาว YLG ร่วมแรงร่วมใจกันแพ๊คถุงยังชีพ
ที่เปิดรับบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 10/08/60
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999

แกลอรี่