ประชาสัมพันธ์

โอนเงินพร้อมเทรดได้ทันที โดยการชำระเงินผ่าน E-Payment ธนาคารกสิกรไทย

โอนเงินพร้อมเทรดได้ทันที…ไม่ต้องผ่าน Marketing
“สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ร่นระยะเวลาการซื้อ-ขาย” โดยการชำระเงินผ่าน E-Payment ธนาคารกสิกรไทย

ลูกค้าสามารถโอนเงินจากบัญชีกรสิกรไทยบนระบบซื้อขาย หากลูกค้าทำรายโอนสำเร็จ เงินจะเข้าวงเงินซื้อขายให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาด

เอกสารประกอบการสมัคร E-Payment ธนาคารกสิกรไทย
1. แบบคำขอใช้บริการ (ตามไฟล์แนบ)
2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นต์และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาหน้า Book Bank บัญชีที่ใช้เชื่อมต่อในการใช้บริการ พร้อมลายเซ็นต์และรับรองสำเนาถูกต้อง

ขั้นตอนการสมัคร E-Payment ธนาคารกสิกรไทย
1. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดให้ครบถ้วน
• แบบคำขอใช้บริการ (ตามไฟล์แนบ)
• สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นต์และรับรองสำเนาถูกต้อง
• สำเนาหน้า Book Bank บัญชีที่ใช้เชื่อมต่อในการใช้บริการ พร้อมลายเซ็นต์และรับรองสำเนาถูกต้อง
2. จัดส่งเอกสารตัวจริงมาที่สำนักงานใหญ่โดย
• ส่งไปรษณีย์ – จ่าหน้าถึง:ชื่อเจ้าหน้าที่การตลาด
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ที่อยู่ 653/14 ซ.สวนพลู1 ถ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
• นำเอกสารเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ด้วยตนเอง
3. เจ้าหน้าที่การตลาดโทรแจ้งลูกค้าเมื่อได้รับเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. ตรวจสอบเอกสารและนำส่งเอกสารกับทางธนาคารกสิกรไทย
• ทางธนาคารจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 10-14 วัน
5. เมื่อทางธนาคารดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ทางเจ้าหน้าที่การตลาดติดต่อกลับเพื่อแจ้งทางลูกค้า
6. ลูกค้าสามารถโอนเงินจากบัญชีกรสิกรไทยบนระบบซื้อขาย โดยเงินจะเข้าวงเงินซื้อขายให้อัตโนมัติทันที

เอกสารแนบ
1. ขั้นตอนการฝากเงินบนระบบซื้อขายแบบ Real Time
2. แบบแบบคำขอใช้บริการ

คำขอใช้บริการและเปลี่ยนแปลง บริการรับชำระเงินด้วยการหักบัญชีแบบออนไลน์ ODD Payer

วิธีฝากเงินบนระบบซื้อขายแบบ real time (ลูกค้าทําผ่าน user Internet ของลูกค้าเองได้เลย)

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999