ประชาสัมพันธ์

TFEX Gold Online Futures มิติใหม่ ของการเทรดทอง

Gold Online Futures 

คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.5% ซึ่งเป็นมาตรฐานทองคำ ในระดับสากล และมีราคาเสนอซื้อขายเคลื่อนไหวไปตามราคาทองคำในตลาดโลก ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนในการวิเคราะห์ราคาทองคำและทำกำไรจากการซื้อขายโดยไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ข้อดีของการลงทุนใน Gold Online Futures

  • อ้างอิงกับราคาทองคำความบริสุทธ์ิ 99.5% ซึ่งเป็นมาตรฐานทองคำในระดับสากล
  • ไม่มีความเสี่ยงด้านค่าเงินบาท
  •  ชำระส่วนต่างเป็นเงินสดไม่ต้องส่งมอบทองคำจริง
  •  ซื้อขายทำกำไรเป็นเงินบาทไม่ยุ่งยากในการคำนวณ
  •  วิเคราะห์ราคาทองคำได้สะดวกขึ้นลดความยุ่งยากในการคำนวณ
  • ซื้อขายได้คล่องตัวสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
  • เพิ่มโอกาสทำกำไรด้วยเงินลงทุนเพียง 3-5% (Margin)

ลักษณะของสัญญา

>> คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมนายหน้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูค่าเพิ่ม

Download

 

อัตราหลักประกันสัญญา

Download

สนใจเปิดบัญชีออนไลน์คลิก

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999