ประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุดชดเชย วันจักรี

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 (วันหยุดชดเชยวันจักรี)
เป็นวันหยุดธนาคารทางบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด 

ปิดทำการ

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999