ประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุด เทศกาลวันสงกรานต์ไทย

เนื่องจากวันที่ 15-16 เมษายน ตรงกับเทศกาลวันสงกรานต์ไทย และเป็นวันหยุดธนาคาร
ทางบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

(ปิดทำการ)

เปิดทำการตามปกติวันที่ 17 เมษายน 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999