ประชาสัมพันธ์

คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สาขา “คนดีศรีสังคม”

สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และตัวแทนสื่อมวลชนได้มีการคัดเลือก
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สาขา “คนดีศรีสังคม” ที่ทำคุณงามความดี มีความเพียร อดทน และมุ่งมั่นทำความดีเพื่อสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนให้กับ

คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด)

โดยมี ดร. ปานรพร บุญเมฆ (รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เป็นผู้รับแทน)

ทั้งนี้มีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ของสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่กองบัญชาการตำรวจนครบาล
โดยมี ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

แกลอรี่