News

ประกาศวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เป็นวันหยุดธนาคารทางบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

ปิดทำการ

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999