ประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุดวันแม่แห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ตรงกับวันแม่แห่งชาติ เป็นวันหยุดธนาคาร
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

ปิดทำการ

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999