ประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศงาน Settrade Streaming Day 2019 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทางบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีภายในงาน

ภายในงาน Settrade Streaming Day 2019 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันเสาร์ที่ 07 กันยายน 2019 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999

แกลอรี่