ประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุด ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเรียนแจ้ง วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ตรงกับวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันหยุดธนาคาร
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด ขอแจ้ง

(ปิดทำการ)

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

สนใจการลงทุนติดต่อ
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999