ประชาสัมพันธ์

ร่วมโหวต คุณ วรุต รุ่งขำ เป็น นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ปี2562

ร่วมโหวต คุณ วรุต รุ่งขำ เป็น นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ปี2562 ในกลุ่ม

กลุ่มประเภทรางวัลที่ 10: นักวิเคราะห์อนุพันธ์
กลุ่มประเภทรางวัลที่ 11: นักวิเคราะห์การลงทุนทองคำ
กลุ่มประเภทรางวัลที่ 12: นักวิเคราะห์ทางเทคนิค
จัดโหวตโดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)

(ปิดโหวต 20 พ.ย. 2562)

คลิกโหวต

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999