โปรโมชั่น

Promotion Block Trade ดอกเบี้ย O%

Block Trade สำหรับลูกค้า เปิดบัญชีใหม่และสำหรับลูกค้าเทรด block trade ครั้งแรก
คิดดอกเบี้ยประกันการเปิดสถานะดอกเบี้ย  0%

เงื่อนไขค่าธรรมเนียมดอกเบี้ย  Block Trade  0 %

– สำหรับสถานะฝั่งขาเปิด open Position เท่านั้น
– สำหรับสถานะฝั่งขาปิด Close Position ดอกเบี้ย 5%
– คิดค่าถือครองขั้นต่ำ 3 วัน
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1 Block Trade คือ วิธีการซื้อขาย Single Stock Futures โดย บล.จะทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาให้กับลูกค้า ทั้งฝั่ง Long และ Short ในตลาด TFEX ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยอ้างอิงกับราคาตลาดของหุ้นอ้างอิง เมื่อเปิดและปิดสถานะ ส่วนการชำระราคาประจำวัน จะอ้างอิงราคา Single Stock Futures ในตลาด TFEX
2 การลงทุนใน Single Stock Futures Block Trade เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของ Single Stock Futures ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้
3 ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999