ประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุด วันพ่อแห่งชาติ

ขอเรียนแจ้ง วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2562 ตรงกับวันหยุดชวันพ่อแห่งชาติ
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

(ปิดทำการ)

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

สนใจการลงทุนติดต่อ
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999