ประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุด วันจักรี

ขอเรียนแจ้ง เนื่องจากวันจันทร์ที่ 06 เมษายน 2563 ซึ่งตรงกับวันหยุดธนาคาร
ทางบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด ( ปิดทำการ )

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999