ประชาสัมพันธ์

โปรโมชั่น ลูกค้าใหม่เทรดฟรี 4 สินค้า รวม 4 สัญญา

โปรโมชั่น ลูกค้าใหม่เทรดฟรี 4 สินค้า รวม 4 สัญญา
1. Gold Futures
2. Gold Online Futures
3. SET 50 Futures
4. USD Futures
เงื่อนไขดังนี้
– เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัญชีกับ YLG Bullion & Futures
– สำหรับลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ระยะเวลา 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63
– เทรดฟรีสินค้าเฉพาะ GO , GF10 (ไม่รวม GF), USD, S50 อย่างละ 1 สัญญา ทั้งขาเปิดและขาปิด ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ขึ้นบัญชีใหม่ในระบบโดยฝ่าย Risk เทียบเท่ามูลค่าสูงสุด 785 บาท
– ลูกค้าโอนเงินหลักประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
– ลูกค้าจ่ายค่าคอมมิชชั่นตามปกติก่อน เมื่อครบระยะเวลา 1 เดือน บริษัทจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีหลักประกัน สิ้นเดือนถัดไป โดยกรณีถึงเกณฑ์ภาษีจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
– ลูกค้าสามารถร่วมโปรโมชั่นอื่นๆได้ เช่น โปร S50 19 บ. หรือ GO ลด 50%