รางวัลและความภาคภูมิใจ

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นําเข้าและซื้อขายทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99%

รางวัลจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

คุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ เป็นบุคคลตัวอย่างทางภาคธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พุทธศักราช 2559

รางวัลสิงห์ทอง

โล่เกียรติยศ เพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานกรรมการผู้บริหาร กลุ่มบริษัทวายแอลจี บูลเลี่ยนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับเลือกเป็น ผู้บริหารและ นักพัฒนาองค์กรดีเด่น แห่งปี 2556

รางวัล เทพทอง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศเอก กำธน สินธวา นนท์ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลเทะทอง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555

รางวัล SET in thecity

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ร่วม สร้างวัฒนธรรมการออมการลงทุน ให้สังคมไทยในงาน SET in City กรุงเทพมหานคร 2555

รางวัล รายการ วิเคราะห์ ข่าวเศรษฐกิจ

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สุวรรณภุมิ มอบโล่เกียรติคุณแด่ คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้มีคุณปการต่อ นักธุรกิจไทย ในการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการลงทุนทองคำอย่างชาญ ฉลาด

รางวัลจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ เป็นบุคคลตัวอย่างทางภาคธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พุทธศักราช 2554

รางวัล Bloomberg Businessweek
ThailandAwards 2554

มอบให้กับคุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ผู้บริหารในเครือYLG GROUP สาขา“Young CEO of The Year” ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับซีอีโอที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี และมีผลงานโดดเด่นภายในปี 2554