วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ในปัจจุบันบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด มีทุนจดทะเบียนกว่า 120 ล้านบาท ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเป็น ตัวแทน (Broker) ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ (Gold Futures) จะมีการซื้อขายอยู่ในตลาดตราสารอนุพันธ์ (TFEX) ซึ่งเป็นการขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจด้านทองคำให้กับกลุ่มวายแอลจี ให้มีการให้บริการที่ครอบคลุมด้านการซื้อขาย และลงทุนในทองคำอย่างครบวงจร สำหรับกลุ่มลูกค้าและนักลงทุนทั่วไปได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถรองรับการลงทุนทั้งกลุ่มลูกค้าราย ใหญ่ ไปจนถึงร้านค้าปลีกทองคำเพื่อใช้ในด้านการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงในธุรกิจ อันอาจจะเกิดขึ้นจากราคาทองคำในตลาด โลกมีความผันผวนได้ รวมถึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนรายย่อย ให้สามารถลงทุนกับสัญญาซื้อขายทองคำด้วยขนาด การลงทุนที่ไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับการลงทุนซื้อทองคำแท่งโดยตรงด้วย

โบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านโดยมีทีมงานมืออาชีพด้านการลงทุนที่พร้อมให้คำแนะนำด้านการลงทุนและแนวโน้มของตลาด ข้อมูลข่าวสารการลงทุนที่รวดเร็วและ ทันต่อเหตุการณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่ทันสมัย รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส บริษัทฯ เชื่อว่าประสบการณ์ในการซื้อขาย ทองคำที่มีมายาวนาน ความพร้อมทั้งระบบการจัดการและทีมงานที่จะให้บริการ รวมทั้งความตั้งใจที่จะเป็น one-stop solution for gold trading and investment หรือจุดศูนย์รวมอย่างครบวงจรในด้านการซื้อขายและลงทุนในทองคำ จะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับ นักลงทุนและผู้ค้าทองคำที่จะให้ความใว้ใจซื้อขายกับบริษัทฯ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจทองคำแท่งในเอเชีย

พันธกิจ

  • ให้บริการที่เป็นเลิศ และทำความพอใจสูงสุด ให้แก่ลูกค้า
  • มีฐานะการเงินมั่นคง และมีความโปร่งใส

ค่านิยมร่วม

  • การทำงานเป็นทีม
  • ความซื่อสัตย์ และอ่อนน้อมถ่อมตน
  • ความซื่อตรงต่อหน้าที่ และยืนหยัดในความถูกต้อง
  • ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ความสามารถ ในการสื่อสาร