TFEX Gold-D

TFEX Gold-D เทรดได้ทันท่วงที ทำกำไรบนราคาทองได้สะดวกยิ่งขึ้น
ที่คล้ายกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

คุณลักษณะเด่นของ TFEX Gold-D

Dollar

วิเคราะห์และซื้อขายง่ายขึ้นกว่าเดิม

 • ซื้อ- ขายในหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ (USD/Oz.) ทำให้ เปรียบเทียบราคา TFEX Gold-D กับราคาทองในต่างประเทศได้ทันที

วางหลักประกัน และชำระราคาเป็นเงินบาท

 • บันทึกต้นทุน และคำนวณกำไรขาดทุนเป็นเงินบาท ณ สิ้นวันเพียง ครั้งเดียวจึงไม่ต้องกังวลเรื่อง FX ระหว่างวัน
 • กรณีรับมอบ/ส่งมอบจะชำระค่าทองคำเป็นเงินบาท

Digital

ติดตามราคาได้ง่าย

 • ติดตามราคา TFEX Gold-D ผ่านทางอินเทรอร์เน็ตได้หลายช่องทาง และอุปกรณ์ที่หลากหลายเช่น PC, iPhone, iPad และ Android

ซื้อขายได้ตลอดทุกที่

 • เพียงเปิดบัญชีซื้อขายกับโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกของ TFEX
 • ไม่พลาดจังหวะสำคัญในการซื้อขาย โดยสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ้งทำให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ทุกที่

Delivery

รับมอบ/ส่งมอบทองคำมาตรฐานสากล

 • สามารถเลือกรับมอบ/ส่งมอบทองคำแท่งได้ทุกวัน
 • ทองคำได้มาตรฐาน LBMA และเป็นยี่ห้อที่ได้รับการยอมรับระดับ สากล (International Brands) สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ง่าย

พร้อมบริการรับฝากที่ปลอดภัย

 • TCH มีบริการรับฝากทองคำที่ซื้อ- ขายผ่าน TFEX ไว้ที่ตู้นิรภัยด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝากที่ตํ่ามากพียง 1 บาท/ก.ก./วัน

Deferred

เลื่อนการรับมอบ/ส่งมอบได้

 • ผู้ลงทุนทีต้องการซื้อ - ขาย TFEX Gold-D เพื่อทำกำไรจากการขึ้นลง ของราคาทอง สามารถเลื่อนการรับมอบ / ส่งมอบได้

คงข้อดีของการซื้อขายแบบ Futures

 • มี Leverage ใช้กลไกการซื้อขายด้วยการวางเงินประกัน (Margin)
 • มีกระบวนการปรับฐานะ (MTM) และการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) เหมือนการซื้อขาย Futures

รายละเอียด

สินค้าอ้างอิง ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99%
ขนาดของสัญญา 1 สัญญามีขนาดเท่ากับ ทองคำนํ้าหนัก 100 กรัม (3.2148 ทรอยออนซ์ , ประมาณ 6.5 บาททอง)
ราคาเสนอซื้อขาย เสนอซื้อขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐต่อทองคำนํ้าหนัก 1 ทรอยออนซ์
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์
เดือนที-สัญญาสิ้นสุดอายุ ไตรมาสใกล้สุด (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม) 1 ไตรมาส
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้นสัญญาที่หมดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16:30 น.
ขนาดของการส่งมอบ ทองคำนํ้าหนัก1 กิโลกรัม (10 สัญญา)
สินค้าที่ใช้สำหรับส่งมอบ ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ขนาด 1 กิโลกรัม ตามมาตรฐานในต่างประเทศ (LBMA) และ ตราสินค้าตามที่ TCH กําหนด

ข้อมูลอื่นๆ

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน

+10% จากราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อ- ขายที่ Ceiling/Floor ดังกล่าว TFEX จะหยุด

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน

 • การซื้อ - ขายชั่วคราว ก่อนเปิดให้ซื้อขายอีกครั้ง - และขยาย Ceiling/Floor เป็น +20% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด

เวลาซื้อขาย

Pre-open: 09:15 น. – 09:45 น.
Day Session: 09:45 น. - 16:30 น. Day Session: 16:00 น. - 16:30 น.
Delivery Equalizer Session: 16:30 น.– 17.05 น.
Pre-Open (Night Session): 19:15 น.– 19:30 น.
Night Session: 19:30 น.- 22.30 น.

การจำกัดฐานะ

TFEX อาจจะประกาศและทบทวนเป็นระยะ
- สัญญาที่จะสิ้นสุดอายุไม่เกิน 10 วันทำการ: ไม่เกิน 500 สัญญา
- สัญญาที้สิ้นสุดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกัน: ไม่เกิน 5,000 สัญญา

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุโดยในวันนั้นสัญญาที่หมดอายุจะซื้อ- ขายได้ถึงเวลา 16:30 น.

การชำระราคา

 • ให้ชำระราคาด้วยการส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) โดยผู้ลงทุนที่จะทำการส่งมอบ/รับมอบต้องยื่นความจำนงค์ที่จะรับมอบ/ส่งมอบสินค้า (Tender for Delivery) ภายในช่วงเวลาและวิธีการที่กำหนด
 • ผู้ลงทุนที่ถือครองสัญญาจนกระทั่ง สิ้นสุดอายุของสัญญาให้ชำระราคาด้วยการส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ด้วยราคาสำหรับการส่งมอบ (Delivery Price)

เงินชดเชยเลื่อนการรับมอบ/ส่งมอบ(Deferred Charge)

คำนวณในกรณีที่เกิดความไม่สมดุลของการแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้า ดังนี้
- ผู้จ่าย เป็นผู้ที่ไม่แจ้งความประสงค์ หรือแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้าน้อยกว่าจำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถือครอง
- ผู้รับ เป็นผู้ที้แจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้า แต่ไม่ได้ส่งมอบสินค้าครบตามจำนวนที่แจ้งความประสงค์
ทั้งนี้ให้การชำระเงินชดเชยการเลื่อนการส่งมอบสินค้าเป็นไปตามวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ

เจาะลึกทุกเรื่องที่คุณควรรู้

อ่านบทวิเคราะห์

สินค้าและบริการอื่นๆ