คุณลักษณะเด่น

สามารถใช้ประกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก สะดวก คล่องตัว ด้วยขนาดสัญญาของ USD Futures 1,000 USD ปิดสัญญาได้ง่าย ใช้ในการเก็งกำไรจากแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ : บาท ( USD : THB ) ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5%

รายละเอียด