งานสัมมนา

สัมมนา YLG แนวคิดที่จำเป็นเพื่อต่อยอดเองได้ Trade Setup ep.1

สถานที่จัด : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 701 ชั้น 7

ลงทะเบียน

YLG ชวนสร้างโรบอทเทรด TFEX ด้วย MT4 ep .1

สถานที่จัด : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 ห้อง 602

สิ้นสุดงาน

คุณวรุต รุ่งขำ

สัมมนาพิเศษ เทรดทอง(GOZ19)เป็นระบบด้วยเทคนิค Reversal Trading

สถานที่จัด : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 ห้อง 602

สิ้นสุดงาน

คุณปพิชญา พงษ์สมบูรณ์

สัมมนาหัวข้อ : เล่าประสบการณ์ตรงโดย TFEX Full time Trader

สถานที่จัด : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 601-602 ชั้น 6

สิ้นสุดงาน
1 2 3 14

เทรดฟิวเจอร์ออนไลน์

เริ่มเทรด