งานสัมมนา

คุณปพิชญา พงษ์สมบูรณ์

สัมมนาหัวข้อ : เล่าประสบการณ์ตรงโดย TFEX Full time Trader

สถานที่จัด : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 601-602 ชั้น 6

ลงทะเบียน

คุณเบญจมา มาอินทร์

สัมมนาหัวข้อ : เปิดโลกการลงทุนในตลาดต่างประเทศอย่างมืออาชีพ (ทองคำ น้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน)

สถานที่จัด : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 601-602 ชั้น 6

สิ้นสุดงาน

คุณ อภิชาติ เลิศสาครศิริ

สัมมนาหัวข้อ กราฟเทคนิค จับจังหวะทอง ในการทำกำไร

สถานที่จัด : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 603 ชั้น 6

สิ้นสุดงาน

สัมมนาหัวข้อ มอง FUTURE ผ่าน TD SEQUENTIAL

สถานที่จัด : ณ.ห้องประชุม เสรี จินตนเสรี อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ้นสุดงาน
1 2 3 13

เทรดฟิวเจอร์ออนไลน์

เริ่มเทรด