สัมมนา

คุณวรุต รุ่งขำ

แนวโน้มและปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ต่อราคาทองคำครึ่งปีหลัง

สถานที่จัด : บริษัทวายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด บริเวณชั้น 5

สิ้นสุดงาน

คุณวรุต รุ่งขำ

กลยุทธ์และแนวโน้มการลงทุนทองคำ เพื่อรับมือกับการประชุมเฟด และ Brexit

สถานที่จัด : บริษัทวายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด บริเวณชั้น 5

สิ้นสุดงาน

คุณกัมปนาท รอบคอบ

แนะนำน้องใหม่ TFEX Gold – D

สถานที่จัด : บริษัทวายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด บริเวณชั้น 5

สิ้นสุดงาน
1 12 13 14

เทรดฟิวเจอร์ออนไลน์

เริ่มเทรด