Siminar

สัมมนาหัวข้อ : ปัจจัยเสี่ยง ในการลงทุนทองคำ

วันอังคาร ที่ 26  กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 14.30 น. – 16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 14.oo น.)
หัวข้อ :  ปัจจัยเสี่ยง ในการลงทุนทองคำ

วิทยากร :โดยคุณ วรุต รุ่งขํา
(ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด)

สถานที่จัดงาน : ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี

  • สำรองที่นั่งด่วน รับจำนวนจำกัด
  • 02 687 9888 ต่อ 353 (คุณแจน)

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999

Reserve : 02 687 9999

Speaker

คุณวรุต รุ่งขำ