การยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID ทำอย่างไรเเละมีประโยชน์อย่างไร?
การยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID ทำอย่างไรเเละมีประโยชน์อย่างไร?
NDID หรือ National Digital ID คืออะไร?

NDID คือ แพลตฟอร์มในการตรวจสอบและยืนยันตัวตน (e-KYC) ของผู้ใช้บริการบนโลกดิจิทัล ที่ช่วยให้สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา หรือสำนักงาน เพื่อทำการแสดงตนสำหรับสมัครบริการ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร หรือ บัญชีหลักทรัพย์ และบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

ประโยชน์ของ NDID คืออะไร?

ยกระดับการทำธุรกรรมของประเทศไทยให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนทำให้เกิดการทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์ ที่มีความปลอดภัยสูง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ในการใช้บริการ โดยสามารถทำรายการผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้โดยอ้างอิงการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่าการทำธุรกรรมที่มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประชาชน ลดต้นทุนและเวลาในการเดินทางมาแสดงตนที่สาขาหรือสำนักงาน ลดการกรอกข้อมูล ลดการใช้ปริมาณเอกสารกระดาษเพื่อแสดงตนในการสมัครใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ

หากสนใจ จะลงทะเบียน NDID อย่างไร?

สามารถลงทะเบียนกับธนาคารที่คุณเป็นลูกค้าอยู่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งปัจจุบันมีธนาคารที่รองรับบริการNDID แล้ว ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ คลิก https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/NDID

ธนาคารกสิกรไทย คลิก https://kasikornbank.com/th/personal/Account/Pages/NDID.aspx

ธนาคารไทยพาณิชย์ คลิก https://www.scb.co.th/th/personal-banking/other-services/ndid.html

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร คลิก https://bank.kkpfg.com/th/personal-banking/digital-banking/kkp-ndid

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย คลิก https://www.cimbthai.com/th/personal/ways-to-bank/ndid-authentication-service.html

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต คลิก https://www.ttbbank.com/th

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คลิก https://www.krungsri.com/th/personal/banking-services/NDID

ธนาคารออมสิน คลิก https://www.gsb.or.th/online/verify-service/

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิก https://www.ghbank.co.th/electronic-services/new-normal-services/ndid