ราคาทองคำ

ราคาทอง YLG มีการเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง

27 ก.ย. 2564
หน่วย : บาท
ราคาสมาคมค้าทองคำ 96.5%
ซื้อเข้า :
27,650.00
ขายออก :
27,750.00
ทองคำแท่ง 96.5% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
9.00
ขายออก :
27,650.00
GOLD SPOT 99.99%
ซื้อเข้า :
1,749.34
ขายออก :
1,751.57
ทองคำแท่ง 99.99% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
28,670.00
ขายออก :
28,700.00