ราคาทองคำ

ราคาทอง YLG มีการเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง

06 ก.ค. 2565
หน่วย : บาท
ราคาสมาคมค้าทองคำ 96.5%
ซื้อเข้า :
30,150.00
ขายออก :
30,250.00
ทองคำแท่ง 96.5% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
30,160.00
ขายออก :
30,190.00
GOLD SPOT 99.99%
ซื้อเข้า :
1,764.90
ขายออก :
1,765.24
ทองคำแท่ง 99.99% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
31,245.00
ขายออก :
31,265.00