ราคาทองคำ

ราคาทอง YLG มีการเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง

20 เม.ย. 2564
หน่วย : บาท
ราคาสมาคมค้าทองคำ 96.5%
ซื้อเข้า :
26,100.00
ขายออก :
26,200.00
ทองคำแท่ง 96.5% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
26,130.00
ขายออก :
26,165.00
GOLD SPOT 99.99%
ซื้อเข้า :
1,769.21
ขายออก :
1,769.38
ทองคำแท่ง 99.99% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
27,085.00
ขายออก :
27,100.00