ราคาทองคำ

ราคาทอง YLG มีการเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง

26 ม.ค. 2564
หน่วย : บาท
ราคาสมาคมค้าทองคำ 96.5%
ซื้อเข้า :
26,200.00
ขายออก :
26,300.00
ทองคำแท่ง 96.5% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
26,305.00
ขายออก :
26,360.00
GOLD SPOT 99.99%
ซื้อเข้า :
1,856.00
ขายออก :
1,856.00
ทองคำแท่ง 99.99% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
27,265.00
ขายออก :
27,305.00