ราคาทองคำ

ราคาทอง YLG มีการเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง

25 มิ.ย. 2564
หน่วย : บาท
ราคาสมาคมค้าทองคำ 96.5%
ซื้อเข้า :
26,700.00
ขายออก :
26,800.00
ทองคำแท่ง 96.5% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
26,770.00
ขายออก :
26,805.00
GOLD SPOT 99.99%
ซื้อเข้า :
1,784.67
ขายออก :
1,785.07
ทองคำแท่ง 99.99% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
27,750.00
ขายออก :
27,775.00