ราคาทองคำ

ราคาทอง YLG มีการเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง

18 ม.ค. 2565
หน่วย : บาท
ราคาสมาคมค้าทองคำ 96.5%
ซื้อเข้า :
28,450.00
ขายออก :
28,550.00
ทองคำแท่ง 96.5% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
28,305.00
ขายออก :
28,660.00
GOLD SPOT 99.99%
ซื้อเข้า :
1,809.13
ขายออก :
1,829.62
ทองคำแท่ง 99.99% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
29,335.00
ขายออก :
29,695.00