กลุ่ม YLG ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของลูกค้าบริษัท จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อลูกค้าบริษัทได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, รวมไปถึงการร้องเรียนต่างๆ