ชื่อเอกสาร Download
แบบคำขอฝากเงิน
อัตราหลักประกัน (Super margin) มีผลตั้งแต่วันที่ 30/04/2021 เป็นต้นไป
ประกาศอัตราหลักประกัน จะมีผลตั้งแต่วันที่ 23/04/2021 เป็นต้นไป (สำหรับสินค้า DELTA Futures, SAMART Futures และ UNIQ Futures )
การจัดทําและการส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)
แบบการทบทวนข้อมูลลูกค้า(KYC/CDD)และการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
ข้อกำหนดเเละเงื่อนไขในการวางหลักประกัน
อัตราค่านายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า