• ราคา Real time
 • รับ-ส่ง สะดวก
 • อนุมัติไวไม่ต้องรอนาน
 • เทรดออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.
 • มีนักวิเคราะห์ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
 • มีเจ้าหน้าที่ดูแลการลงทุนรายบุคคล

เปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งกับบริษัทพร้อมแนบเอกสารประกอบต่างๆที่ใช้ในการเปิดบัญชี หลังจากนั้นลูกค้าสามารถเริ่มต้นซื้อขายทองทำแท่งได้ทันทีหลังวางเงินหลักประกัน

 • ใช้เอกสารประกอบการสมัครเปิดบัญชี 4 อย่าง ดังนี้
  1. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีร้านทองหรือบริษัทต้องเป็นชื่อของกรรมการผู้ที่มีอำนาจตามหนังสือรับรองของบริษัทได้ระบุไว้)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้ที่มีอำนาจ
  3. สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคาร (Book Bank)
  4. สำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน

  (ถ้าเป็นร้านทองหรือบริษัทต้องเป็นชื่อผู้จดทะเบียนเจ้าของร้านหรือเจ้าของบริษัทนั้น ๆ)

  ** เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน

  (ถ้าเป็นร้านทองหรือบริษัทต้องประทับตราบริษัทหรือร้านทองนั้น ๆ ทุกฉบับ)

 • เปิดบัญชีสามารถเปิดได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  1. ติดต่อเข้ามาที่ เบอร์โทร. 02-687-9890, 02-687-9891, 02-687-9892 และ 02-687-9893
   LINE: @ylgbullion เพื่อให้ทางบริษัทส่งเอกสารการเปิดบัญชีไปให้คุณลูกค้า
  2. Walk-in ไปที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท (สาทร) โดยสามารถดูที่อยู่ของบริษัท ได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.ylgbullion.co.th/

สามารถใช้บัญชีธนาคารสำหรับซื้อขายทองคำแท่งได้ 4 ธนาคารดังนี้

 1. กสิกรไทย
 2. ไทยพาณิชย์
 3. กรุงเทพ
 4. กรุงศรีอยุธยา

ชำระได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. ชำระด้วยการโอนเงิน

  ลูกค้าสามารถชำระค่าทองคำ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่บริษัทกำหนด ภายใน 2 วันทำการ

 2. ชำระผ่านการตัดบัญชีอัตโนมัติ ATS

  ลูกค้าสามารถสมัครตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เพื่อชำระราคาทองได้

ก่อนการซื้อขายทองคำแท่ง ลูกค้าต้องทำการฝากเงินหลักประกันกับทางบริษัทก่อนจึงจะสามารถทำรายการซื้อขายทองคำแท่งได้ โดยกำหนดหลักประกันที่ 70,000 บาทเงินต่อ 60 บาททองคำ (กรณีทองคำประเภท 96.5%) และกำหนดหลักประกันที่ 70,000 บาทเงินต่อ 1 กิโลทองคำ (กรณีทองคำประเภท 99.9 %) หลักประกันที่ฝากไว้นี้จะได้รับผลตอบแทนจากยอดการฝากที่ 0.75% ต่อปี โดยคำนวณให้ทุกสิ้นเดือน

หมายเหตุ: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายบริษัท

สามารถตรวจสอบได้ผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-687-9888

สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดส่ง Username Password และ Pin code ใหม่ให้กับคุณลูกค้าทางอีเมล โดยแจ้งผ่านเข้าหน้าที่ทาง LINE: @ylgbullion หรือโทร. 02-687-9888

 • ลูกค้าสามารถรับทองได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท (สาทร) แจ้งขอรับทองล่วงหน้า 1-2 วันทำการ แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ เบอร์โทร. 02-687-9888 และบริษัทมีบริการส่งทองโดยระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร
 • ลูกค้าสามารถส่งทองได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท (สาทร) และสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า แจ้งขอรับทองล่วงหน้า 1-2 วันทำการ แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ เบอร์โทร. 02-687-9888