ประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุด วันแรงงาน

เนื่องจากวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันหยุดธนาคาร
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

ปิดทำการ

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999