"วรุต ร่งขำ" แห่ง YLG คว้ารางวัล "นักวิเคราะห์ ผู้มีผลงาน Outstanding ประจำปี 2563"

นายวรุต ร่งขำ นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด ได้รับรางวัลผู้มีผลงานโดดเด่นในการวิเคราะห์การลงทุนในปี 2563

โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) คัดเลือกผู้มีผลงาน Outstanding ในการวิเคราะห์การลงทุนในปี 2563 หมวดนักวิเคราะห์การลงทุนทองคำ ประเภทรางวัลนักลงทุนรายบุคคลและสถาบัน

รางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS ปี 2561

คุณ พวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ รองประธานกรรมการ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขึ้นรับรางวัล Outstanding Award องค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงและผลงานโดดเด่นสูงสุดในรอบปี

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยประจำปี 2558

มอบให้แก่ คุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ เป็นบุคคลตัวอย่าง ภาคธุรกิจ ด้านธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์