ทองคำแท่ง YLG 96.5%
96.5% เป็นทองคำที่นิยมในประเทศไทย สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายทองคำที่เชื่อถือได้ทั่วไป มีหน่วยการซื้อขายเป็นบาททองคำ YLG มีขนาด 0.5 กรัม, 1 กรัม, 0.125 บาท, 0.25 บาท, 0.5 บาท, 1 บาท, 2 บาท, 5 บาท, 10 บาท ทองคำ

ผลิตภัณฑ์

ทองคำแท่ง 96.5%
น้ำหนัก: 0.5 กรัม 0.033 บาท
ทองคำแท่ง 96.5%
น้ำหนัก: 1 กรัม 0.066 บาท
ทองคำแท่ง 96.5%
น้ำหนัก: 0.25 บาท
ทองคำแท่ง 96.5%
น้ำหนัก: 0.50 บาท
ทองคำแท่ง 96.5%
น้ำหนัก: 1 บาท
ทองคำแท่ง 96.5%
น้ำหนัก: 2 บาท
ทองคำแท่ง 96.5%
น้ำหนัก: 5 บาท
ทองคำแท่ง 96.5%
น้ำหนัก: 10 บาท