งานสัมมนา

สัมมนา “สรุปการเคลื่อนไหวราคาทองคำ”

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ อาคาร YLG ถ.นราธิวาสฯ ปากซอย 9

หัวข้อ Part 1 : “ Futures products introduction”
เวลา 14:00 – 14.40 น.
วิทยากรโดย คุณกัมปนาท รอบคอบ
หัวหน้าที่ปรึกษาการลงทุน

หัวข้อ “สรุปการเคลื่อนไหวราคาทองคำ”
เวลา 14:00 – 14.40 น.
วิทยากรโดยคุณ วรุต รุ่งขำ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888

วิทยากร

คุณกัมปนาท รอบคอบ

วิทยากร

คุณวรุต รุ่งขำ