งานสัมมนา

เทรดทองน้องใหม่ กับ Gold – D

เทรดทองน้องใหม่ กับ Gold – D

พบกัน…..
วันพฤัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
เวลา 13.30 – 16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.)

14.40 น. – 16.30 น. เทรดทองน้องใหม่ กับ Gold – D

วิทยากร คุณกัมปนาท  รอบคอบ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9999

วิทยากร

คุณกัมปนาท รอบคอบ