News

ประกาศวันหยุด “ วันอาสาฬหบูชา ”

เนื่องจากวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันหยุดธนาคาร
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด แจ้ง

(ปิดทำการ)

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
Call Center : 02 687 9999