โปรโมชั่น

โปรโมชั่น “ชวนเพื่อนได้ทอง” เทรด Gold online futures

ลูกค้าแนะนำลูกค้าใหม่ปิดบัญชี รับสร้อยข้อมือปี่เซี่ยะ น้ำหนัก 4.40 กรัม มูลค่า 9,100 บาท

โดยมีเงื่อนไข
1. ลูกค้าใหม่เปิดบัญชี โอนเงินเข้าเทรด 1,000,000 บาทขึ้นไป
2. เปิดสถานะ Gold Online ขั้นต่ำ 50 สัญญาขึ้นไป (ขาเปิดเท่านั้น)
3. เปิดสถานะครบ 50 สัญญา ภายในวันที่ 31 พฤศจิกายน 2562

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999