ประชาสัมพันธ์

ประกาศ อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 21/11/62

ตามที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ได้กำหนดให้นักลงทุนดำเนินการวางหลักประกันตามประเภทและอัตราที่กำหนดตามข้อบังคับของสำนักหักบัญชี หลักเกณฑ์ 502 นั้น
บริษัท วายแอลจีบูลเลี่ยนแอนด์ฟิวเจอร์ จำกัด ขอแจ้งอัตราหลักประกันสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

คลิกอ่านรายละเอียด

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999