ประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุด “เทศกาลปีใหม”

ขอเรียนแจ้ง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2563 เป็นวันหยุดเทศกาลปีใหม่

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
( ปิดทำการ )

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999