สัมมนา

คุณวรุต รุ่งขำ

สัมมนาพิเศษ เทรดทอง(GOZ19)เป็นระบบด้วยเทคนิค Reversal Trading

สถานที่จัด : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 ห้อง 602

สิ้นสุดงาน

คุณปพิชญา พงษ์สมบูรณ์

สัมมนาหัวข้อ : เล่าประสบการณ์ตรงโดย TFEX Full time Trader

สถานที่จัด : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 601-602 ชั้น 6

สิ้นสุดงาน

คุณเบญจมา มาอินทร์

สัมมนาหัวข้อ : เปิดโลกการลงทุนในตลาดต่างประเทศอย่างมืออาชีพ (ทองคำ น้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน)

สถานที่จัด : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 601-602 ชั้น 6

สิ้นสุดงาน

คุณ อภิชาติ เลิศสาครศิริ

สัมมนาหัวข้อ กราฟเทคนิค จับจังหวะทอง ในการทำกำไร

สถานที่จัด : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 603 ชั้น 6

สิ้นสุดงาน
1 2 3 4 14

เทรดฟิวเจอร์ออนไลน์

เริ่มเทรด