วันที่ ชื่อเอกสาร ภาคเช้า ภาคบ่าย ภาคค่ำ
17 มกราคม 2565 บทวิเคราะห์ Gold Futures
14 มกราคม 2565 บทวิเคราะห์ Gold Futures
13 มกราคม 2565 บทวิเคราะห์ Gold Futures
12 มกราคม 2565 บทวิเคราะห์ Gold Futures
11 มกราคม 2565 บทวิเคราะห์ Gold Futures
10 มกราคม 2565 บทวิเคราะห์ Gold Futures
07 มกราคม 2565 บทวิเคราะห์ Gold Futures
06 มกราคม 2565 บทวิเคราะห์ Gold Futures
05 มกราคม 2565 บทวิเคราะห์ Gold Futures