วันที่ ชื่อเอกสาร ภาคเช้า ภาคบ่าย ภาคค่ำ
06 กรกฎาคม 2565 บทวิเคราะห์ Gold Futures
05 กรกฎาคม 2565 บทวิเคราะห์ Gold Futures
04 กรกฎาคม 2565 บทวิเคราะห์ Gold Futures
01 กรกฎาคม 2565 บทวิเคราะห์ Gold Futures
30 มิถุนายน 2565 บทวิเคราะห์ Gold Futures
29 มิถุนายน 2565 บทวิเคราะห์ Gold Futures
28 มิถุนายน 2565 บทวิเคราะห์ Gold Futures
27 มิถุนายน 2565 บทวิเคราะห์ Gold Futures
24 มิถุนายน 2565 บทวิเคราะห์ Gold Futures