วันที่ ชื่อเอกสาร ภาคเช้า ภาคบ่าย ภาคค่ำ
23 กันยายน 2564 บทวิเคราะห์ Gold Futures
22 กันยายน 2564 บทวิเคราะห์ Gold Futures
21 กันยายน 2564 บทวิเคราะห์ Gold Futures
20 กันยายน 2564 บทวิเคราะห์ Gold Futures
17 กันยายน 2564 บทวิเคราะห์ Gold Futures
16 กันยายน 2564 บทวิเคราะห์ Gold Futures
15 กันยายน 2564 บทวิเคราะห์ Gold Futures
14 กันยายน 2564 บทวิเคราะห์ Gold Futures
13 กันยายน 2564 บทวิเคราะห์ Gold Futures