TV Update
TFEX STATION LIVE Thu 11/2/2021 ดัชนีถอยมาแล้ว หุ้น OR บวกสมใจรายย่อย
YLG Update
ทองเริ่มพัก หลังวานนี้ขึ้นแตะ High $1,855
TV Update
Money Club ปิดตลาด @MoneyclubAsia by YLG 11-02-2021
YLG Update
ความเห็น เจอโรม พาวเวล ประธานเฟด หนุนทอง ราคาจะไปได้ไกลแค่ไหน ?
YLG Update
TNN ช่อง16 : รายการ Money Delivery by YLG 11-02-2021
YLG Update
ทองแกว่งเหนือ $1,840 จ่อ High $1,848 ใกล้เลือกทางจะขึ้นต่อหรือพักก่อน
YLG Update
วันนี้จับตาตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ,ถ้อยแถลง”พาวเวล”ชี้ทองเพิ่ม
TV Update
ข่าวหุ้นเจาะตลาด By YLG วันที่ 10-02-2021
TV Update
TNN ช่อง16 : รายการชั่วโมงทำเงิน by YLG 10-02-2021